RO / EN
Case noi: Sanse noi
prin meserii vechi în Delta Dunării
Training
Construcție
Evenimente
Galerie
 

Parteneri

Proiectul este realizat de AdministraÈ›ia NaÈ›ională a Penitenciarelor, Serviciile CorecÈ›ionale din Regiunea de Sud din Norvegia, AsociaÈ›ia Ivan Patzaichin – Mila 23 È™i AsociaÈ›ia RomanoButiQ, È™i este implementat pe grindul Tătatru, în parteneriat cu Penitenciarul Tulcea - secÈ›iile Chilia È™i Tătaru. 

 

Administrația Națională a Penitenciarelor

AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Penitenciarelor este un serviciu public ce contribuie la apărarea ordinii publice ÅŸi a siguranÅ£ei naÅ£ionale, prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenÅ£ie, având un rol social deosebit determinat de funcÅ£iile sale punitiv-educative ÅŸi de reinserÅ£ie socială a persoanelor private de libertate.

Acest rol devine vizibil în context social, în special în momentul producerii unor evenimente negative, fapt ce pune accentul pe importanÅ£a modului în care, la nivelul sistemului, se organizează ÅŸi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, asigurarea pazei, escortării ÅŸi supravegherii condamnaÅ£ilor.

 

Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile CorecÅ£ionale din Regiunea de Sud, Norvegia)

Penitenciarul Bastøy, aflat în subordinea Serviciilor CorecÈ›ionale Norvegiene din Regiunea de Sud, este situat la 70 km de capitala Oslo, pe insula omonimă, È™i este primul penitenciar din lume care funcÈ›ionează pe principii ecologice È™i pe conceptul de “ecologie umană”. La Bastøy, deÈ›inuÈ›ii sunt selectaÈ›i din întreg sistemul penitenciar norvegian, indiferent de tipul de pedeapsă pe care o execută, locuiesc în case obiÈ™nuite È™i consumă ceea ce ei înÈ™iÈ™i produc în fermele ecologice din penitenciar. Principiile care stau la baza funcÈ›ionării penitenciar sunt cele ale unei comunități terapeutice care are rolul de a responsabiliza deÈ›inuÈ›i, de a îi ajuta în dezvoltarea de relaÈ›ii bazate pe o bună comunicare È™i respect faţă de colegi È™i mediu. Bastøy este unul dintre penitenciarele norvegiene cu cele mai mici costuri de întreÈ›inere È™i cea mai redusă rată a recidivei din întregul sistem penitenciar norvegian.

 

AsociaÈ›ia Ivan Patzaichin – Mila 23

A fost înfiinÈ›ată în 2010 de către Ivan Patzaichin È™i alÈ›i parteneri rezidenÈ›i în Delta Dunării È™i în BucureÈ™ti, cu scopul de a sprijini o miÈ™care de promovare a proiectelor de dezvoltare locală È™i a turismului ecologic. Preluând numele satului natal al lui Ivan Patzaichin, AsociaÅ£ia îÈ™i asumă misiunea de a întoarce Deltei ÅŸi locuitorilor săi atenÅ£ia de care au nevoie pentru a-ÅŸi păstra tradiÅ£iile ÅŸi a menÅ£ine naturaleÅ£ea locului. Activitățile AsociaÈ›iei beneficiază de reputaÈ›ia multiplului campion Ivan Patzaichin, care se implică activ în strategia asociaÈ›iei È™i în activitatea curentă, de zi cu zi, asigurând astfel notorietatea È™i girul de moralitate.

ÎnfiinÅ£ată cu scopul de a proteja biodivesitatea culturală ÅŸi naturală a zonelor cu ape din România, AsociaÅ£ia iniÈ›iază programe de antreprenoriat social concepute să susÅ£ină cu know how ÅŸi investiÅ£ii zonele subdezvoltate din Delta Dunării ÅŸi parcurile naturale din Å£ară.

Proiectele dezvoltate de AsociaÈ›ia “Ivan Patzaichin - Mila 23” au o puternică componentă educativă, promovând È™i explicând concepte moderne (ecoturism, turism cultural, pescaturism, turism de aventură, turism sportiv, turism responsabil, turism lent) care pot activa avantajele competitive ale României: capitalul natural, autenticitatea, diversitatea peisajelor È™i biodiversitatea, varietatea formelor de relief, elemente specifice de cultură (tradiÈ›ii, gastronomie etc.)

Asociaţia aplică următoarele principii ale dezvoltării durabile:

  • protejarea mediului ÅŸi a valorii de liniÅŸte naturală;
  • conservarea resurselor de mediu, a biodiversităţii ÅŸi utilizarea raÅ£ională a rezervelor naturale;
  • susÅ£inerea creÅŸterii economice ÅŸi a ocupării forÅ£ei de muncă.

 

Obiectivele Asociaţiei sunt:

  • să încurajeze o experienţă activă în aer liber prin derularea de proiecte ÅŸi programe de ecoturism, în special în zona Deltei Dunării;
  • să încurajeze inovaÅ£ia în programe pentru creÅŸterea calităţii vieÅ£ii în comunităţi din zone protejate ÅŸi să identifice oportunităţi de dezvoltare a acestora;
  • să protejeze, să promoveze ÅŸi să susÅ£ină dezvoltarea patrimoniului natural, istoric, arheologic ÅŸi multicultural al României.

 

Rowmania  este brandul AsociaÅ£iei Ivan Patzaichin – Mila 23, o miÈ™care sub care se realizează programe de dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate, produse de turism È™i ecoturism, proiecte de antreprenoriat social ÅŸi campanii de popularizare a vâslitului. MiÅŸcarea s-a lansat în aprilie 2011, când Ivan Patzaichin a prezentat publicului o barcă al cărui design este unic – canotca, un nou tip de ambarcaÈ›iune, realizată prin combinarea caracteristicilor canoei de concurs È™i a lotcii tradiÈ›ionale pescăreÈ™ti din Deltă. De la aceste două bărci È™i-a luat numele: can-oe È™i l-otca.

Sub umbrela Rowmania au fost organizate evenimente pentru turiÅŸtii din Å£ară ÅŸi străinătate, în România È™i alte țări europene (ediÈ›iile anuale ale RowmaniaFEST – Festivalul InternaÈ›ional al Bărcilor cu Vâsle organizat la Tulcea, seria de evenimente „Descoperă Rowmania” ce au loc în BucureÈ™ti È™i alte oraÈ™e din România, proiectul transnaÈ›ional “Danube Connection” derulat în 2012 în Austria, Ungaria È™i Slovacia), cu activităţi ce susÅ£in locuitorii ÅŸi tradiÅ£iile din Delta Dunării ÅŸi de promovare a unei Românii naturale ÅŸi dezinvolte, admirată, pe îndelete, din barcă.

 

AsociaÈ›ia ,,Romano ButiQ”

A fost infiinÈ›ată pe 18 aprilie 2011 cu scopul promovării nondiscriminarii prin desfășurarea unor activități culturale È™i educative. AsociaÈ›ia s-a înfiinÈ›at din nevoia de a prezenta realist comunitatea roma È™i de a crea spaÈ›iul în care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii acestei comunități o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Obiectivul principal al constituirii Asociatiei „Romano ButiQ” este de a studia, cultiva, dezvolta È™i promova, în tara È™i în străinătate, moÈ™tenirea culturală È™i artistică a comunităților vulnerabile, multiculturale È™i etnice/interetnice, în special a comunității romilor din România, precum È™i a persoanelor aflate în situaÈ›ii de risc de discriminare sau excludere socială.

Asociația organizează evenimente cultural-artistice și civice cu scopul sensibilizarii opiniei publice cu privire la nondiscriminarea pe criterii etnice. Acestea sunt concerte de muzică, promovarea meșteșugarilor romilor și a produselor acestora, activități de teatru cu copii din cartiere izolate precum și activități de lobby și advocacy.

AsociaÈ›ia Romano ButiQ este înregistrată ca operator de baze de date cu numarul 27780 la Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Membrii fondatori ai AsociaÈ›iei au experiență relevantă în desfășurarea unor campanii naÈ›ionale de combatere a discriminării minorității rome È™i de îmbunătățire a imaginii acestora, cum ar fi campania S.P.E.R – cea mai mare campanie dezvoltată de guvernul român pentru combaterea prejudecăților împotriva romilor. În funcÈ›ie de proiectele în curs È™i de gradul de încărcare, asociaÈ›ia operează cu un personal de până la 20 de persoane, în majoritate voluntari.

Penitenciarul Tulcea - secÈ›iile Chilia È™i Tătaru 

Proiectul se derulează pe teritoriul secÈ›iilor Chilia È™i Tătaru ale Penitenciarul Tulcea, acolo unde au loc cursurile de calificare È™i construcÈ›ia propriu-zisă a caselor ecologice. Pentru a asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului, în special cei legaÈ›i de grupul È›intă vulnerabil, Penitenciarul Tulcea asigură transferul deÅ£inuÈ›ilor de la alte penitenciare din România.

  Link-uri  
raportează iregularități